Søg

Brogade 19

400 års erfaring i gode handler


Køge Vinhandel har en historie der går tilbage til det 16. århundrede.

2020 Lukkede vi butikken i Køge og flyttede til vores lager på Hørskætten 6 A, 2630 Tåstrup, for at kunne servicer vores kunder med online salg og skarpe priser.

Da Køge Vinhandel skiftede ejere i år 2000, ændrede profilen sig fra et være en del af en kædeforretning med de begrænsninger det giver, til at i højere grad at være egen importør at vine fra stort set alle dele af verden. På den måde tilfredssstiller Køge Vinhandel lige præcis det vinbehov som kunderne har og det giver ligeledes fleksibiliteten til at fremskaffe specialle vine på bestilling.

Derudover er sortimentet udvidet med special øl bl.a. fra Frankrig, chokolade fra Kjaerstrup på Bornholm og te fra Chaplon.

Vores whisky sortiment er berømt over hele landet og cognac direkte importeret fra Deau er både pris- og kvalitetsmæssigt foran mange af de kendte mærker.

Det er ikke uden grund, at vores motto er "For bedre vinkultur".

Vil du læse mere om vores historie, har vi nedenfor gengivet en kort oversigt over forretningens liv.

16. århundrede

Brogade 19 har efter alt at dømme været bebygget lige siden Køge købstads grundlæggelse. Brogade hører til det oprindelige gadenet og den østlige side af gaden har i den tid, vi har kendskab til, altid huset store, driftige gårde.Det nuværende forhus, hvori Køge Vinhandel er, stammer fra 1634.

17. århundrede

Under den store brand, som hærgede Køge i 1633 blev også Brogade 19 beskadiget af flammerne. Gårdens ejer borgmester Hans Christiansen, genopførte og udvidede den i 1634-35.

18. århundrede

I 1761 beskrives forhuset som et 17 fag langt bindingsværkshus i to stokværk og med en kvist over fire fag.I 1753 ejedes Brogade 19 af købmand Anders Olufsen. Han blev efterfulgt af sønnen købmand Andreas Olufsen, der døde i 1806 som en meget velhavende mand.

19. århundrede

Midt i 1800 årene hed ejerne købmand Bent Bøgild og sidst i århundredet hed købmand Chr. Petersen og sønnen Axel Petersen.De fleste af Brogade 19 købmænd har formentlig drevet brændevinsbrænderi som bierhverv.

20. århundrede

Forhuset i Brogade 19, er en del af selve Hugos Gård, som har fået sit navn efter købmand Hugo Jørgensen, der i mange år ejede brogade 19 og drev købmandsforretning. Han var søn af købmand Christian Jørgensen, der i 1905 overtog forretningen efter købmand Axel Petersen, der var barnløs og ville flytte fra byen.Efter faderens død i 1939 blev Hugo Jørgensen eneindehaver af købmandshandelen, der dengang indbefattede både kolonialvarer samt støbegods, kul, koks og bygningsartikler. Han havde allerede i et par år haft ansvaret for kolonialforretningen, og det var også den, han valgte at specialisere sig i som selvstændig købmand.Den gamle forretning blev udviklet til en moderne specialforretning inden for delikatesser og navnlig vin, som Hugo Jørgensen var en stor kender af.Hugos Gård (Brogade 19) ejes i dag af Mogens Hugo, mens købmandsforretningen i 1975 solgtes til bestyreren Martha Bultoft. Hun overdrog den i 1982 til købmand John Hansen.

21. århundrede

Købmand John Hansen solgte forretningen til H.J. Hansen vinhandel som drev forretningen frem til 2001. Hvor Køge Vinhandel ApS overtog forretningen, med ledelse af Kem Overskov. De nuværende ejer har ændret driften af forretningen, således at der nu udelukkende sattes på egen import af vine fra hele verden, udelukkende for at give kunderne en personlig og unik oplevelse af hvad god vin og service er.

Køge Vinhandel • C/O TJW Teknik • Hørskætten 6 A • 2630 Tåstrup • Danmark • E-mail: info@koegevinhandel.dk • Tlf.: +45 56 65 00 90 mobil +45 53 57 35 30 • CVR: 41112883